Circulaire ambitie van de Gemeente Tilburg

Hergebruik van grondstoffen producten en onderdelen is een stuk beter voor het milieu. Voor een toekomstbestendige economie en een klimaatneutraal Tilburg in 2045 is het noodzakelijk om over te gaan naar een circulair systeem. Dit betekent het minimaliseren van verspilling van grondstoffen en het maximaliseren van de waarde van grondstoffen en materialen. Tilburg wil hierin niet afwachten, maar juist voorop lopen, stimuleren, faciliteren, ondersteunen en ook zelf aan de slag gaan. 

In 2016 heeft Tilburg de Aanpak Circulaire Economie Tilburg opgesteld. “Het belangrijkste wat je nu als gemeente kunt doen is circulair ondernemen stimuleren en aanjagen, en dat is het leukste van mijn werk”, aldus Robert Kint, trekker van deze Circulair aanpak bij de Gemeente Tilburg.

Een circulaire economie creëren kunnen we niet alleen. Daarvoor gaan we aan de slag met bedrijven, organisaties en bewoners uit de regio. Verschillende doelgroepen vragen om een andere rol van de gemeente en andere prioriteiten en acties. We maken een onderscheid in vier ‘circulaire trajecten’.

Circulaire trajecten

Circulair
ondernemen

Circulair
consumeren

Circulaire eigen
organisatie

Circulaire
gebiedsontwikkeling

Circulair nieuws uit Tilburg

Vragen aan de Gemeente Tilburg over Circulaire Economie?